Fire universiteter går sammen om en ny digital hub, Fra venstre: Helle Zinner Henriksen, CBS, DIGI; Mads Nielsen, DIKU; Philippe Bonnet, ITU; og Jan Madsen, DTU Compute. Foto Kaare Smith.

Universiteter går sammen om en ny digital hub

Thursday 30 Jan 20

Contact

Marianne Thellersen
Senior Vice President - Innovation and Entrepreneurship
+45 40 51 44 10

Contact

Jan Madsen
Head of department, Professor
DTU Compute
+45 45 25 37 51

Hub for digital innovation

DTU Skylab Digital bliver et nyt mødested og smeltedigel for digital innovation og startups i hovedstadsregionen.

Fire universiteter slår kræfterne sammen og skaber et nyt innovationsmiljø, DTU Skylab Digital, for digital udvikling, forskningsprojekter og startups i hovedstadsregionen. Bag samarbejdet står DTU Compute, IT-Universitetet, CBS og Datalogisk Institut på Københavns Universitet, DIKU. Godt 150 studerende, 10 startup-projekter samt samarbejdspartnere fra virksomheder og universiteter deltog i åbningen på DTU Skylab.

”Det er fantastisk, at fire universiteter står bag det nye initiativ, der giver digital innovation en lige så fremtrædende position som prototypeværkstederne på DTU Skylab. Vi vil gerne overføre DTU Skylabs erfaringer med co-creation i et åbent innovationsmiljø til hele det digitale område,” sagde Marianne Thellersen koncerndirektør for innovation og entrepreneurship på DTU.

Hun fremhævede, at DTU Skylab Digital vil have særligt fokus på kunstig intelligens og etiske aspekter, udvikling og sikker brug af internetteknologi og udvikling af blockchain som sporingsteknologi. Det nye miljø kommer stærkt fra start med ansættelsen af 12 postdocs, som vil være tilstede 20 procent af deres tid i det nye innovationsmiljø.

Styrket digital innovation og forskning

Ved åbningen var ti af de mest succesfulde startups fra innovationsmiljøet på DTU mødt op i DTU Skylabs Open Space for at præsentere deres teknologier. Og i en paneldebat præsenterede partnerne fra de fire universiteter deres ønsker til samarbejdet.

”Vores håb er, at den nye hub vil styrke den digitale innovation og forskning. Vi har i dag mange overlappende projekter, men hvis vi samarbejder og i stedet bruger ressourcerne til at styrke uddannelserne og samarbejdet med virksomheder, så vil vi stå langt stærkere sammen,” sagde Mads Nielsen, institutleder på DIKU.

Philippe Bonnet fra IT-Universitet ønskede, at samarbejdet i DTU Skylab Digital bliver startskuddet til udvikling af flere digitale laboratorier, som han vurderer, fremmer samarbejde og styrker udviklingen af digital innovation i Danmark.

Ud over samarbejdet mellem universiteterne kan DTU Skylab Digital trække på alle DTU's institutter og udnytte etablerede netværk som Neural AI, Digi-Talks og Nordic AI.

DTU Skylab Digital er skabt med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden og Industriens Fond og med medfinansiering fra de fire universiteter.

News and filters

Get updated on news that match your filter.